Samenwerkingspartners

Patrimonium heeft een sterke verbinding met haar belanghebbenden, waaronder de Bewonersraad en de gemeente Barendrecht. We betrekken belanghebbenden nauw bij onze beleidsvorming door met hen vooraf te overleggen en hun input te gebruiken bij het maken van beleid.  Bij het bepalen van onze koers, zoals een ondernemingsplan, organiseren we dialoogsessies in de vorm van belanghebbendenbijeenkomsten met huurdersorganisaties, medewerkers, raad van commissarissen, gemeente en mensen uit de branches zorg en welzijn en politie.
Patrimonium Barendrecht heeft een wettelijk verankerde basis met haar huurders. Dit is vastgelegd in de Woningwet 2015 en de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder. De Bewonersraad behartigt de belangen van huurders.

In het document Identificatie belanghebbenden staat hoe en met wie we in gesprek zijn en hoe we ons verantwoorden.

Belanghebbendenbijeenkomsten
Patrimonium organiseert jaarlijks twee bijeenkomsten met belanghebbenden; de Lenteborrel en de Herfstlezing. Dit zijn jaarlijkse ontmoetingen met aandacht voor onderwerpen op het gebied van volkshuisvesting en maatschappelijke ontwikkelingen. Hierbij vragen we ook regelmatig de meningen van de genodigden over belangrijke thema’s en ontwikkelingen.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden