Project

Naar overzicht

Aanpak galerijen Oude Haven

Barendrecht | Centrum

Over dit project

Het grootonderhoud Oude Haven is afgerond. Medio mei 2020 starten wij met het verstevigen van de galerijen. Omdat de huidige galerijconstructies niet meer voldoende stevigheid bieden, komt er een extra versteviging met een stalen hangconstructie vanaf het dak. Op het dak plaatsen we stalen liggers waaraan de stalen kolommen hangen. Aan deze kolommen monteren we over de volledige lengte van de galerijen stalen liggers die vervolgens de betonnen galerijvloeren ondersteunen.


De werkzaamheden bestaan uit verschillende fasen en beginnen met het inmeten van de staalconstructie zodat de fabrikant de staalconstructie exact op maat kan maken.  Vervolgens start de voorbereiding van de montage van de staalconstructie per blok. In deze fase informeert de aannemer de bewoners over de werkzaamheden. Om de hangconstructie te kunnen plaatsen, moet de aannemer diverse zonnepanelen loskoppelen en elders opslaan. Totdat de constructie definitief is geplaatst, zijn de zonnepanelen buiten gebruik. Deze periode duurt maximaal twee maanden.  We doen ons uiterste best deze periode zo kort mogelijk te houden. Bewoners ontvangen een compensatie voor de periode dat de zonnepanelen buiten werking zijn. Nadat de zonnepanelen gedemonteerd zijn, plaatst de aannemer de stalen dakliggers  samen met de hangkolommen. De tijdelijke constructies ter ondersteuningen van de galerijen handhaven we totdat de nieuwe staalconstructie volledig functioneel en afgewerkt is. 

De aannemer gaat ook:

  • de onderzijde van alle galerijplaten sausen;
  • een ophoogsysteem aanbrengen op de galerijen bij Oude Haven 29-55 en 57-74;
  • een beschemlaag ('coating') aanbrengen op de galerijen Oude Haven 1-27 en 76-93.

Locatie op kaart

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden